fossil-diatoms.com

Website author picture

Nazywam się Jakub Witkowski, pracuję w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku na Uniwersytecie Szczecińskim.

Ukończyłem polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim i geologię na Uniwersytecie Warszawskim (2008), tam też uzyskałem doktorat i habilitację z zakresu nauk o Ziemi (2012, 2018).

Kierowałem szeregiem projektów naukowych, mam duże doświadczenie w międzynarodowej współpracy badawczej. Wielokrotnie otrzymywałem nagrody i wyróżnienia za pracę naukową, w tym: stypedium Start (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, oraz Nagrodę im. Stanisława Staszica (Polska Akademia Nauk). W 2017 studenci przyznali mi statuetkę Mentora Wydziału Nauk o Ziemi US.

Lubię biegać, piec chleb, programować, zbierać ciekawe skały, poszukiwać przodków (Blog Austriackie Gadanie - otwiera się w nowej karcie) i opowiadać o rzeczach, które mnie ciekawią.